اطلاعیه ها

آرشیو

اخبار و رویدادها

آرشیو

برگزاری دومین همایش ایده های نوآورانه و دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

دومین همایش ایده های نوآورانه و دانش بنیان در حوزه فناوری و اطلاعات و ارتباطات در تاریخ 14 مهرماه سال 1395 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، دانشکده فنی و مهندسی ....

برگزاری ششمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی

اولین جلسه کارگروه برگزاری ششمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی درروز یکشنبه مورخ 27/4/95 در محل اداره کل توسعه فناوری و ...