اطلاعیه ها

آرشیو

اخبار و رویدادها

آرشیو

برگزاری ششمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی

دومین جلسه شورای سیاستگذاری ششمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی درروز سه شنبه مورخ 95/8/11 در محل اداره کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه برگزار شد ...

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و فناوری اطلاعات و ارتباطان نیروی انتظامی (فاوا)

تفاهم نامه همکاری فی ما بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی (فاوا)...