168

کارگاه آزمایشگاه

39

انجمن علمی دانشجویی

401000

تعداد کتب کتابخانه ها

22

تعداد مجلات علمی

آخرین اخبار

اولین همایش ملی آموزش ریاضی، چالش ها و فرصت ها برگزارشد.

اولین همایش ملی آموزش ریاضی، چالش ها و فرصت ها برگزارشد.

اولین همایش ملی آموزش ریاضی، چالش ها و فرصت ها ، درتاریخ ۱۲ و ۱۳شهریورماه ۱۳۹۶ در محل مجتمع دانشگاهی آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش) برگزار شد.
اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم برگزارشد

اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم برگزارشد

اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم در تاریخ ۲۱ و ۲۲ شهریور ماه در محل مجتمع دانشگاهی آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش) برگزار شد.