تازه های کتاب

نام کتاب

مؤلف/مؤلفین

سال نشر  دانشکده 
راهنمای تهیه شرح حال و مشاهده در روانشناسی بالینی کودک دکتر فرناز کشاورزی ارشدی 1395 روانشناسی و علوم تربیتی
آسیب شناسی حوزه زنان دکتر لیلی بروجردی-دکتر پروین داداندیش و دکتر زهرا سمواتی 1395 مدیریت
برنامه ریزی غیرخطی(تئوری و الگوریتم) دکتر بهروز دانشیان-آذرنوش کافی و رقیه ملکی ویشکایی 1395 علوم پایه
حسابداری دولتی(مطابق با تغییرات قوانین حسابداری دولتی مصوب سال94) دکتر زهرا زمانی- دکتر اسماعیل زاده مقری-دکتر سهیلا داروییان و علی اسماعیل زاده 1395 اقتصاد و حسابداری
کلامی بر بودن دکتر محمد مطیعی 1395 زبانهای خارجی
مکانیک سیالات مهندسی دکتر غلامرضا صالحی-بهرام قربانی 1395 فنی و مهندسی
مالیه بین الملل دکتر سعیده صفری 1394 اقتصاد و حسابداری
مدیریت استراتژیک و پابرجایی راهبردها دکتر سینا نعمتی زاده - فرحنازصالحی تیرگانی 1394 مدیریت
مبانی آنالیز ریاضی دکتر حمیدرضا رحیمی - قاسم سلیمانی راد 1394 علوم پایه
حسابداری مدیریت برای تصمیم گیری دکتر زهرا لشگری 1394 اقتصاد و حسابداری
تاریخ الادب العربی الحدیث دکتر زهرا خسروی ومکانی 1394 ادبیات

گزیده متون ادب فارسی و آئین نگارش

(چاپ دوازدهم)

دکتر حسین بهزادی اندوهجردی 1394 ادبیات
استخراج فاز جامد با نگرشی جدید دکتر همایون احمد پناهی 1394 علوم پایه
آناتومی انسانی برای تربیت بدنی دکتر مقصود پیری- دکتر سیدعلی حسینی تهرانی 1394 تربیت بدنی

ره آوردی از ادب پارسی (چاپ ششم)

دکتر پروانه پایدار منفرد، خانم معصومه پورجعفر چلیکدانی،دکتربهاره جلایر،علیرضا دائمی ، دکتر لطیفه سلامت،دکتر فریده سنایی،آقای علی شهسواری،دکتر آمنه ظاهری ، دکتر شبنم نقیب زاده،دکتر سیدرضا یثربی  1394 ادبیات و علوم انسانی
مکاتب و تئوریهای مالی و حسابداری دکتر فریدون رهنمای رود پشتی   1394     مدیریت
 کلید واژه های سبک شناسی دکتر اشرف شیبانی اقدم 1394   ادبیات و علوم انسانی
اسرار عرفانی دعا  دکتر عبدالرضا مظاهری 1394  ادبیات و علوم انسانی
تاریخ علم در ایران وجهان تا سده ی طلایی  دکتر امیر سینا مجیر شیبانی 1394 علوم پایه

 

نام کتاب مترجم/ مترجمین سال نشر دانشکده
روشهای تحقیق در فعالیت بدنی دکتر فرشاد تجاری- دکترعلی محمد امیرتاش 1394 تربیت بدنی
مدیریت تولید و عملیات (با رویکرد جامع همراه با مطالعه موردی)

دکتر محمدرضا کاباران زاد

جواد خمیس آبادی و مقداد طرفه

1394 مدیریت
ادبیات تطبیقی شرقی اسلامی دکتر زهرا خسروی 1394 ادبیات و علوم انسانی
 روشهای طراحی معماری  دکتر کاوه بذرافکن 1394  هنر و معماری
تحلیل ریاضی ساختار علم اقتصاد  دکتر عباسعلی ابونوری 1394  اقتصاد و حسابداری