نام: بختیار

نام خانوادگی: عباسلو

تاریخ تولد: 1341- کرمان

وضعیت تاهل: متاهل

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی : Bak.Abasloo@iauctb.ac.ir