پیام معاونت پژوهش و فناوری
   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به عنوان اولین و بزرگترین  واحد دانشگاهی نقش مهمی در تولید و نشر علم و همچنین تربیت دانشجو دارد از اینرو  با تکیه بر لطف پروردگارو با عنایت بر سند چشم انداز دانشگاه آزاد به ویژه در عرصه پژوهش و فن آوری، این واحد دانشگاهی تلاش خود را در جهت کسب  بالاترین مدارج علمی و پژوهشی  هدف گذاری کرده است .
در این راستا جهت بستر سازی مناسب و بهره برداری کامل از امکانات موجود و در جهت سیاست های کلان دانشگاه آزاد اسلامی یعنی ارتقا کیفی و حمایت از پژوهش های کاربری نقشه راه و استراتژی این واحد دانشکاهی تنظیم شده است که رئوس اصلی آن تشویق در جهت تولید علم ، تجاری سازی و صنعتی سازی پژوهشها و درجه بندی پژوهشهای صورت گرفته در این واحد می باشد.
رسالت و اهداف:
معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران مرکزی خود را مکلف و موظف برای ایجاد شرایط مناسب و تسهیل در کلیه امور پژوهش جهت نیل به اهداف کلان پژوهشی تعریف شده می داند که اهم آن عبارت اند از:
- تلاش در جهت تولید علم در سطح بین المللی به منظور مشارکت در تولید علم در عرصه های بین المللی .
- ایجاد ارتباط موثر با دانشگاههای معتبر جهان در جهت تبادل استاد و انجام پژوهشهای مشترک.
- ایجاد پارک علم و فناوری ، مراکز رشد، مراکز تحقیقاتی و حمایت در جهت تاسیس شرکتها دانش بنیان.
- تعامل و ایجاد ارتباط با مراکز صنعتی و تحقیقاتی داخل کشور به منظور کاربردی ساختن پژوهشها و تولید ثروت.
- حمایت و تشویق اساتید و دانشجویان در راستای کیفی سازی پژوهش ها.
- ایجاد شور و نشاط و انگیزه برای دانشجویان به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت مشارکت در انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی.
- حمایت از انجمن های علمی دانشجویی، نخبگان جوان و استفاده از پتانسیل آنها.
- برگزاری کنفرانسها، کرسیهای نظریه پردازی و کارگاههای علمی.