اخبار

پایان رقابت علمی در ششمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی و هشتمین جشنواره رویش

ششمین جشنواره ملی مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی و هشتمین جشنواره رویش در تاریخ ۱۳ لغایت ۱۵ ادریبهشت ماه سال ۱۳۹۶ توسط واحد تهران مرکزی و با مشارکت حوزه پژوهش و فناوری سازمان مرکزی و بنیاد ملی نخبگان برگزارشد.

ادامه مطلب