نوع خبر 
 
برگزاری ششمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی

دومین جلسه شورای سیاستگذاری ششمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی درروز سه شنبه مورخ 95/8/11 در محل اداره کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه برگزار شد . در این جلسه ضمن بررسی عملکرد کارگروه اولین جلسه ، درخصوص تغییر زمان و محل برگزاری بحث و  تبادل نظر شد و مقرر گردید جشنواره در تاریخ 29 و 30 ادریبهشت ماه سال 1396  توسط واحد تهران مرکزی برگزار گردد. 

چهارشنبه 12 آبان 1395  15:5:36

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 29 دى 1395  3:17:2
تعداد بازديد از اين خبر : 639
کدخبر : 14269