اخبار و رویدادها

کسب مقام ارشد درانجمن مهندسان برق و الکترونیک آمریکا(IEEE)

انجمن بین المللی مهندسان برق و الکترونیک IEE پس از بررسی فعالیتهای علمی و پژوهشی دکتر شهرام جوادی عضو هیات علمی گروه مهندسی برق واحد تهران مرکزی و رئیس مرکز تحقیقات برق هوشمند و اتوماسیون، وی را به عنوان عضو ارشد (Senior Member) این انجمن معرفی کرده است.

ادامه مطلب