اطلاعیه

نمایشگاه بزرگ دستاوردهای پژوهشی و فن بازار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

نمایشگاه بزرگ دستاوردهای پژوهشی و فن بازار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به منظور ارائه جدیدترین فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه ، به مناسبت هفته پژوهش و فناوری از تاریخ ۳ دی ماه لغایت ۶ دی ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران سالن ۳۸b برگزار می گردد.

ادامه مطلب