ارتباط با ما

دفاتر و ادارات حوزه معاونت پژوهش و فناوری :  

آدرس:

سوهانک –بلوار ارتش – میدان قائم – خیابان خندان – خیابان سلمان مجتمع دانشگاهی ولایت -ساختمان ادارات مرکزی طبقه 5

معاونت پژوهش و فناوری : 73681158

مدیرکل امور پژوهشی :  22481754 و  73681050

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه : 73681162 و  73681165

اداره آزمایشگاهها و کارگاهها : 73681161

اداره تحصیلات تکمیلی و پشتیبانی سامانه پژوهشیار : 73681034 و 73681033

اداره طرحهای پژوهشی ، تشویقی مقالات و سمینارها : 73681032

اداره چاپ و نشر کتب و مجلات :  73681160

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان : 22481757