ارتباط با ما

دفاتر و ادارات حوزه معاونت پژوهش و فناوری :  

آدرس:

سوهانک –بلوار ارتش – میدان قائم – خیابان خندان – خیابان سلمان مجتمع دانشگاهی ولایت -ساختمان ادارات مرکزی طبقه 5

معاونت پژوهش و فناوری : 23902158 و 23902159

مدیرکل امور پژوهشی :  22481754 و  23902150    فکس :

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه : 23902162  و  23902165

اداره آزمایشگاهها و کارگاهها : 23902161

اداره تحصیلات تکمیلی : 23902034

اداره طرحهای پژوهشی ، تشویقی مقالات و سمینارها : 23902032

اداره چاپ و نشر کتب و مجلات :  23902160

مرکز تحقیقات : 23902165