اداره انتشارات و مجلات

اداره انتشارات و مجلات

از جمله وظایف این اداره ، فراهم نمودن مقدمات چاپ کتب و مجلات علمی ( انعقاد قرارداد حق التالیف/ حق الترجمه و پرداخت حق الزحمه های مرتبط ، پرداخت حق الزحمه ارزیابی مقالات و کتب ، پرداخت حق الزحمه  اعضای هیئت تحریریه فصلنامه های تخصصی ، برگزاری جلسات ماهانه شورای چاپ و انتشارات و ارزیابی کتابها و مقالات مصوب در جلسه شورای چاپ و انتشارات، چاپ کتاب ،فصلنامه ها ، بروشورها ،مجلات ،نشریات و ...) می باشد.

جهت دسترسی به بخشنامه های مربوط به اداره انتشارات اینجا کلیک کنید

جهت دسترسی به فرمهای مربوط به اداره انتشارات اینجا کلیک کنید

 فصلنامه های در حال انتشار                                                  

 ارتباط با اداره انتشارات :

تلفن تماس: 73681160

پست الکترونیکی: j-res@iauctb.ac.ir