اداره اسناد و امورکتابخانه ها

اداره اسناد و امور کتابخانه ها

 یکی از اهداف اصلی کتابخانه های دانشگاهی حفظ ، اشاعه و ارتقای دانش است که با اهداف دانشگاه هماهنگ  بوده و شکل می گیرد . اولین کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی همزمان با تاسیس این واحد در سال 1361 فعالیت خود را آغاز نمود. بتدریج هریک از دانشکده های تابعه به کتابخانه هایی با منابع و امکانات لازم تجهیزگردید تا پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران و محققان باشد . با افزایش و گسترش کتابخانه های دانشگاه اداره اسناد و کتابخانه ها با هدف بررسی وضعیت کتابخانه های دانشگاه ، برنامه ریزی و تخصیص بودجه جهت گردآوری و سازماندهی مواد کتابخانه ای اعم از چاپی و غیرچاپی ، ایجاد تسهیلات وفراهم نمودن  امکانات در جهت ارائه خدمات مناسب به اساتید و دانشجویان ایجاد گردید .

با توجه به ایجاد بانک اطلاعات یکپارچه اعضاء در سیستم نرم افزار کتابخانه ، امکان بهره برداری از کتابخانه ها ی دانشگاه

برای همه دانشجویان عزیز بدون ارائه مدارک و عضویت میسر گردیده است  .

کلیه اساتید ، دانشجویان و کارکنان محترم می توانند از طریق وبسایت دانشگاهwww.iauctb.ac.ir  به جستجوی منابع

اطلاعاتی بپردازند .

توجه : ساعت کار کلیه کتابخانه های مجتمع های دانشگاهی از 7/30 لغایت 17 می باشد.

 

- آیین نامه استفاده از کتابخانه

- آدرس و تلفن کتابخانه های دانشکده هاimages?q=tbn:ANd9GcTQTvcJaaMwkNeZXvKjbwroDvA7M04_9_pQ1D3Dm9W8yywT7gQj

-جستجو در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ( سیمرغ )

- فرم درخواست سفارش خرید کتاب لاتین

- فرم درخواست سفارش خرید کتاب فارسی

 

ارتباط با دفتر اسناد و امور کتابخانه ها: lib-res@iauctb.ac.ir 

شماره تماس : 73681160

 

 

سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی (سیکا)