معاونت پژوهش و فناوری

 

                                    

اطلاعات شخصی 

نام و نام خانوادگی: علی نیازی

تاریخ تولد: 1354

وضعیت تاهل: متاهل

مرتبه علمی : استاد تمام (شیمی تجزیه )

پست الکترونیکی :   ali.niazi@gmail.com

 

سوابق آموزشی

کارشناسی : شیمی کاربردی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، 1377-1373

کارشناسی ارشد : شیمی تجزیه ، دانشگاه رازی کرمانشاه ، 1379-1377

دکتری تخصصی : شیمی تجزیه ، دانشگاه رازی کرمانشاه ، 1383-1379

 

رزومه