مدیرکل خدمات پژوهشی و تولید علم

 

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: محمدعلی فریبرزی

تاریخ تولد : 1345

وضعیت تاهل: متاهل

مرتبه علمی : دانشیار (رشته ریاضی کاربردی  گرایش آنالیز عددی(

پست الکترونیکی :    

رزومه علمی پژوهشی

صفحه شخصی