مدیرکل خدمات پژوهشی و تولید علم

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: بختیار عباسلو

تاریخ تولد: 1341

وضعیت تاهل: متاهل

مرتبه علمی : استادیار (حقوق خصوصی)

پست الکترونیکی : Bak.Abasloo@iauctb.ac.ir

 

سوابق آموزشی

کارشناسی : حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1368-1363

کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی ، دانشگاه تربیت مدرس ، 1374-1370

دکتری تخصصی : حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، 1384-1378