تازه های کتاب

بازاریابی ورزشی
موضوع: ورزش، بازاریابی،
نویسنده :  بیچ. جان جی، سیمون چادویک
مترجمان: فرشاد تجاری، آیه ریزوندی، محمد صیادفر، ابوالفضل ملاجعفری، داود اصفهانی، شهرام نظری، فروغ نقوی
شابک:  9- 4580- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 744 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
اندازه: وزیری
 
تروریسم از نگاه ادیان الهی
موضوع: تروریسم
نویسنده :  احمدرضا خزایی ، مژگان صفری
مترجمان: -
شابک:  9- 4522- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 257 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
اندازه: وزیری
 
 
 
 
 روش کیفی در مطالعات فرهنگی با تأکید بر نشانه شناسی
موضوع: نشانه شناسی و مطالعات فرهنگی
نویسنده :  ابراهیم شیخ زاده
مترجمان: -
شابک:  9- 4521- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 188صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
اندازه: وزیری
 
نشانه شناسی فرهنگی
موضوع: نشانه شناسی
نویسنده :  اابراهیم شیخ زاده
مترجمان: -
شابک:  9- 4523- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 114صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
اندازه: وزیری
     
   An introduction to Sammuel
   Becketts drama of aburdity
موضوع : Sammuel Becketts,Criticism and interpretation
نویسنده :  محمد مطیعی
شابک :  3- 416- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 134 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
اندازه: وزیری
 
 ایمنی زیستی در آزمایشگاه های میکروب شناسی و زیست پزشکی
موضوع : شرکت های اقتصادی، امور مالی، برنامه ریزی سازمانی، کارآفرینی 
نویسنده :  ال.کیسی چوزوود، دیورا ای. ویلسون
مترجمان: مینا رمضانی، سعید حسامی تکلو
شابک:  0- 4512- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات : 368 صفحه
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار: 1395
اندازه : وزیری
 
 
 
 
تاریخ جهان از اواخر قرن نوزدهم تا
اوایل قرن بیست و بک
موضوع : تاریخ جدید، قرن 19 میلادی، قرن 20 میلادی
نویسنده :  آرجون دو، ایندیرا آرجون دو
مترجمان: محمود سید، محمد اکوان
شابک:  8- 4491- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 295 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
اندازه: وزیری
 
 
جایگاه عقلانیت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
موضوع: عقل گرایی ( اسلام)
نویسنده :  بهروز رشیدی
مترجمان:
شابک:  9- 4072- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 220 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
اندازه: وزیری
 
 
 
 
حفاظت دیستانس پیشرفته (1)
موضوع: برق، خطوط، حفاظت 
نویسنده :  سوفیا جوئت، دیوید لاوالی
مترجمان: حسن میارنعیمی، امیر حسین کیمیایی اسدی
شابک:  0- 4484- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 400 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
اندازه: وزیری
 
 
روانشناسی اجتماعی در ورزش
موضوع: ورزش، جنبه های روانشناسی  و...
نویسنده :  سوفیا جوئت، دیوید لاوالی
مترجمان: فرشاد تجاری، جاسم منوچهری، نیما ماجدی، بهزاد سهیلی
شابک:  5- 4067- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 534 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
اندازه: وزیری
 
 
 
 
سازو کارهای مولکولی در سازگاری گیاهان 
موضوع: گیاهان، سازگاری، زیست شناسی مولکولی، ژنتیک گیاهی، زیست شناسی کامپیوتری
نویسنده :  روزا. ا. ای. لیتینن
مترجمان: علیرضا ایرانبخش، سعید حسامی تکلو
شابک:  5- 4492- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 285 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
اندازه: وزیری