تازه های نشر

بودجه بندی در موسسات تولیدی و بازرگانی

موضوعات: بودجه بازرگانی، بودجه ریزی، شرکت های اقتصادی، امور مالی

نویسندگان:  فرزانه حیدرپور، محمود لاری دشت بیاض، محسن حسینی الاصل

شابک:  7- 5181- 10 - 964-978

ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: 253 صفحه

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1397

 

تحلیل ماشین های الکتریکی با استفاده از روش اجزای محدود

موضوعات: ماشین آلات برقی، روش المان های محدود

نویسنده:  نیکولا بیانچی

مترجمان: محمود حسینی علی آبادی، حسن فشنگی فراهانی، منصور بهبودی

شابک:  7- 5181- 10 - 964-978

ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: 265 صفحه

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1397

     

روش شناسی و روش تحقیق در علم اقتصاد

موضوعات: علوم اجتماعی، روش شناسی، تحقیق، اقتصاد

نویسنده:  ادواردز اچ ... و دیگران

مترجمان: شهریار نصابیان، مهران حافظی بیرگانی

شابک:  8- 5353- 10 - 964-978

ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: 273 صفحه

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1397

 

تئوری و قوانین علم اقتصاد

موضوع: اقتصاد

نویسنده:  شهریار نصابیان، آزاده اعظمی

شابک:  1- 5266- 10 - 964-978

ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: 133 صفحه

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1397

     

راهنمای استفاده از پانسمان ها

موضوعات: سیالات، مکانیک، جریان خون، گردش، خون، مهندسی پزشکی

نویسنده ادواردز اچ ... و دیگران

مترجمان: حمید مهدوی، سحر برخورداری نائینی

شابک:  7- 5264- 10 - 964-978

ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: 59 صفحه

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1397
 

مکانیک سیالات زیستی

موضوعات: سیالات، مکانیک، جریان خون، گردش، خون، مهندسی پزشکی

نویسنده :  شاهرخ شجاعی

شابک:  8- 5270- 10 - 964-978

ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: 187 صفحه

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1397

     
 
بازاریابی ورزشی
موضوع: ورزش، بازاریابی،
نویسنده :  بیچ. جان جی، سیمون چادویک
مترجمان: فرشاد تجاری، آیه ریزوندی، محمد صیادفر، ابوالفضل ملاجعفری، داود اصفهانی، شهرام نظری، فروغ نقوی
شابک:  9- 4580- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 744 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
 
تروریسم از نگاه ادیان الهی
موضوع: تروریسم
نویسنده :  احمدرضا خزایی ، مژگان صفری
مترجمان: -
شابک:  9- 4522- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 257 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
 
 
 
 
 
 روش کیفی در مطالعات فرهنگی با تأکید بر
نشانه شناسی
موضوع: نشانه شناسی و مطالعات فرهنگی
نویسنده :  ابراهیم شیخ زاده
مترجمان: -
شابک:  9- 4521- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 188صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
 
نشانه شناسی فرهنگی
موضوع: نشانه شناسی
نویسنده :  اابراهیم شیخ زاده
مترجمان: -
شابک:  9- 4523- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 114صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
اندازه: وزیری
     
   An introduction to Sammuel
   Becketts drama of aburdity
موضوع : Sammuel Becketts,Criticism and interpretation
نویسنده :  محمد مطیعی
شابک :  3- 416- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 134 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
 
 
 
 
 
 
تاریخ جهان از اواخر قرن نوزدهم تا
اوایل قرن بیست و بک
موضوع : تاریخ جدید، قرن 19 میلادی، قرن 20 میلادی
نویسنده :  آرجون دو، ایندیرا آرجون دو
مترجمان: محمود سید، محمد اکوان
شابک:  8- 4491- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 295 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
 
 
جایگاه عقلانیت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
موضوع: عقل گرایی ( اسلام)
نویسنده :  بهروز رشیدی
مترجمان:
شابک:  9- 4072- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 220 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
 
 
 
 
حفاظت دیستانس پیشرفته (1)
موضوع: برق، خطوط، حفاظت 
نویسنده :  سوفیا جوئت، دیوید لاوالی
مترجمان: حسن میارنعیمی، امیر حسین کیمیایی اسدی
شابک:  0- 4484- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 400 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
 
 
روانشناسی اجتماعی در ورزش
موضوع: ورزش، جنبه های روانشناسی  و...
نویسنده :  سوفیا جوئت، دیوید لاوالی
مترجمان: فرشاد تجاری، جاسم منوچهری، نیما ماجدی، بهزاد سهیلی
شابک:  5- 4067- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 534 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
 
 
 
 
سازو کارهای مولکولی در سازگاری گیاهان 
موضوع: گیاهان، سازگاری، زیست شناسی مولکولی، ژنتیک گیاهی، زیست شناسی کامپیوتری
نویسنده :  روزا. ا. ای. لیتینن
مترجمان: علیرضا ایرانبخش، سعید حسامی تکلو
شابک:  5- 4492- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 285 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
 
راهنمای تهیه شرح حال و مشاهده در روانشناسی بالینی کودک
موضوع: روانشناسی بالینی
نویسنده :  فرناز کشاورزی ارشدی
مترجمان:
شابک:  4- 14- 8496- 600-978
ناشر: نشر وانیا
تعداد صفحات: 207 صفحه
نوبت چاپ: اول ، ویرایش دوم
تاریخ انتشار: 1395
     
مدیریت مالی برای کارآفرینان
موضوعات: شرکت های اقتصادی، امور مالی، برنامه ریزی سازمانی، کارآفرینی  
نویسنده :  استیون راجرز
مترجمان: علیرضا سلوکدار، کیارش مهرانی
شابک:  6- 0451- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 400 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
 
 ایمنی زیستی در آزمایشگاه های میکروب شناسی و زیست پزشکی
موضوع : شرکت های اقتصادی، امور مالی، برنامه ریزی سازمانی، کارآفرینی 
نویسنده :  ال.کیسی چوزوود، دیورا ای. ویلسون
مترجمان: مینا رمضانی، سعید حسامی تکلو
شابک:  0- 4512- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات : 368 صفحه
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار: 1395
     
 
آناتومی انسانی برای تربیت بدنی
موضوعات: علوم ورزشی، علوم پزشکی،
نویسنده :  مقصود پیری، سید علی حسینی تهرانی
مترجمان:
شابک:  4- 08-6493-964
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 371 صفحه
نوبت چاپ: دوم
تاریخ انتشار: 1394
 
استخراج فاز جامد با نگرشی جدید
موضوعات: شیمی و کاربرد استخراج فاز جامد
نویسنده : همایون احمد پناهی
مترجمان:
شابک:  9- 78-6493-964
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 203 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
     
تاریخ الادب العربی الحدیث
موضوعات: زبان ادبیات عرب
نویسنده : زهرا خسروی ومکانی
مترجمان:
شابک:  9- 93-6493-964
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 342 صفحه
نوبت چاپ: دوم
تاریخ انتشار: 1394
 
تاریخ علم در ایران و جهان تا سده ی طلایی
موضوعات: تاریخ علم
نویسنده :  امیر سینا مجیر شیبانی
مترجمان:
شابک:  4- 99- 6492 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 240 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
 
     
تحلیل ریاضی ساختار علم اقتصاد
موضوعات: علم اقتصاد
نویسنده : یوجین سیلبربرگ، وینگ سوئن
مترجمان: عباسعلی ابونوری، شیرین غفوری
شابک:  5-0931- 10-964-978
ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 367 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
 
مبانی آنالیز ریاضی
موضوعات: آنالیز ریاضی، راهنمای آموزشی (عالی)
نویسنده : حمیدرضا رحیمی، قاسم سلیمانی راد
مترجمان:
شابک:  3- 3828- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 342 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
     
مدل ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری با تاکید بر مکان یابی کاربری شهری
موضوعات: برنامه ریزی شهری با تاکید بر مکان یابی کاربری شهری
نویسنده : یوسفعلی زیاری
مترجمان:
شابک:  1- 0942- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 428 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394
 
مقاله نویسی با LATEX
موضوعات: ریاضی
نویسنده :  محمد ایزدی خواه، فرشید خجسته، فرهاد
حسین زاده لطفی
مترجمان:
شابک:  3- 942- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 210 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394