کتب چاپ شده سال ۹۸ و ماقبل

انتشارات سال 98    

ادبیات تئوری اقتصاد تولید
مولفان: رضا مقدسی، شهریار نصابیان ، ابوذر طاهری
موضوعات: تولید ، توابع تولید
شابک:  2- 5777- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 183 صفحه
نوبت چاپ: اول 1398
اندازه: وزیری

 

اصول و مفاهیم بازار آتی
مولفان: رضا رحیمی، حبیبه شرافتمند، علی اکبر باغستانی
موضوعات: فرآورده های کشاورزی، بازاریابی، جنبه های اقتصادی، بازار معاملات آتی
شابک:  3- 5712- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 133 صفحه
نوبت چاپ: اول 1398
اندازه: وزیری

آزمایشگاه ژنتیک برای دانشجویان زیست شناسی
تالیف: نسترن اصغری مقدم
موضوعات: ژنتیک ، آزمایش ها ،دستنامه های آزمایشگاهی
شابک:  4- 5799- 10 - 964-978
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 125 صفحه
نوبت چاپ: اول 1398
اندازه: وزیری

 

حجیت روش های علمی و فقهی رویت هلال در مذاهب اسلامی
مولفان احمد رضا خزائی ، رحمان غریبی
موضوعات: رویت هلال ماه ( فقه ) ، نجوم، جنبه های مذهبی، اسلام
شابک:  0- 5797- 10 - 964-978
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 219 صفحه
نوبت چاپ: اول 1398
اندازه: وزیری

خاک های غیر اشباع
نویسنده: ای جی مورای و وی سیوا کومار
مترجمان: سمیرا قیاسی، محمد رضا عسگری، بهنام ادهمی
موضوعات: خاک ، مکانیک ، منطقه هواده
شابک:  7- 5714- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 297 صفحه
نوبت چاپ: اول 1398

 

راهنمای ایمنی آزمایشگاه
مترجمان: محمد رضا تنهایی، اشکان افراژه
موضوعات: آزمایشگاه های پزشکی ، پیش بینی های ایمنی ، ایالات متحده
شابک:  3- 5655- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 127 صفحه
نوبت چاپ: اول 1398
اندازه: وزیری

روش های تحقیق برای مهندسان
نویسنده: دیوید تیل
مترجمان: احمد حسینی سیانکی، سید وحید موسوی
موضوعات: مهندسی، تحقیق، روش شناسی
شابک:  5- 5945- 10 - 964-978
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 255 صفحه
نوبت چاپ: اول 1398
اندازه: وزیری

 

ریشه های جنینی
نویسنده: آنه موری پائول
مترجمان: معصومه آباد، الهام شیروانی
موضوعات: بارداری، جنبه های روانشناسی، جنین
شابک:  6- 6011- 10 - 964-978
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 199 صفحه
نوبت چاپ: اول 1398
اندازه: وزیری

مبانی علمی و عملی کمومتریکس جلد اول
نویسنده: فریده بندرچیان، احمد منبوهی
موضوعات: شیمی سنجی
شابک:  0- 5560- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 219 صفحه
نوبت چاپ: اول 1398
اندازه: وزیری

 

مبانی علمی و عملی کمومتریکس جلد دوم
نویسنده: فریده بندرچیان
موضوعات: شیمی سنجی
شابک:  2- 5610- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 215 صفحه
نوبت چاپ: اول 1398
اندازه: وزیری

مدیریت اماکن ورزشی و رویدادهای بزرگ
نویسنده: اریک س، سچوارز
مترجمان: زینت نیک آئین، اعظم خلیل پور، سمیرا کرمانشاهی
موضوعات: رویدادهای خاص، ورزش، مدیریت
شابک:  7- 5644- 10 - 964-978
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 461 صفحه
نوبت چاپ: اول 1398
اندازه: وزیری

 

طراحی سازه های جداسازی شده لرزه ای
موضوعات: ساختمان های ضد زلزله
تالیف: فرزاد نعیم، جیمز کلی
مترجمان: بهنام ادهمی، علیرضا ساجدی، مریم قاسمی
شابک:  0- 5713- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 318 صفحه
نوبت چاپ: اول 1398
اندازه: وزیری

نگارش مقاله علمی به زبان انگلیسی
نویسنده: تیم اسکرن
مترجمان: الهه کنوز، سید حامد صاحبی
موضوعات: زبان انگلیسی ، نگارش علمی و فنی
شابک:  9- 5822- 10 - 964-978
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 219 صفحه
نوبت چاپ: اول 1398
اندازه: وزیری

 

مفاهیم فیزیولوژی قلب و عروق
نویسنده: ریچارد کلابوند
مترجمان: مقصود پیری، علیرضا صفر نژاد
موضوعات: دستگاه گردش خون ، فیزیولوژی
شابک:  0- 5656- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 229 صفحه
نوبت چاپ: اول 1398
اندازه: وزیری

انتشارات سال 97    

اقتصاد خرد جلد اول چاپ ششم
نویسنده: عباسعلی ابونوری
موضوعات: اقتصاد، آمار
شابک:    7-8 - 6493 - 964
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 567 صفحه
نوبت چاپ: اول 1397
اندازه: وزیری

 

آمار و احتمال کاربردی با  R
نویسنده سید محمود میرخان
موضوعات: آمار ریاضی، راهنمای آموزشی، احتمالات، مسائل تمرینات و غیره
شابک:  3- 5444- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 818 صفحه
نوبت چاپ: اول 1397
اندازه: وزیری

بودجه بندی در موسسات تولیدی و بازرگانی
مولفان: فرزانه حیدرپور، محمودلاری دشت بیاض، محسن حسینی الاصل
موضوعات: بودجه بازرگانی، شرکت های اقتصادی، امور مالی
شابک:  3- 5262- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 254 صفحه
نوبت چاپ: اول 1397
قیمت: 000/170 ریال
اندازه: رحلی

 

پیشرفت علوم در سده پنجم هجری در جهان اسلامی
موضوعات: علوم، تاریخ
نویسنده: امیر رضا مجیر شیبانی
شابک:  9- 5354- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 275 صفحه
نوبت چاپ: اول 1397
قیمت: 000/170 ریال
اندازه: وزیری

تئوری و قوانین علم اقتصاد
مولفان: شهریار نصابیان، آزاده اعظمی
موضوعات: اقتصاد، نمایه
شابک:  1- 5266- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 133 صفحه
نوبت چاپ: اول 1397
اندازه: وزیری

 

دستنامه برنامه درسی دانشگاهی مبتنی بر رویکرد ریزوم در آموزش عالی
نویسنده: لیلا بیگدلی، زهرا قنبرپور
موضوعات: آموزش عالی، بهبود برنامه درسی
شابک:  8- 5564- 10 - 964-978
ناشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 206 صفحه
نوبت چاپ: اول 1397
اندازه: وزیری

تحلیل ماشین های الکتریکی با استفاده از روش اجزای محدود
نویسنده: نیکولا بیانچی
مترجمان: محمود حسینی علی آبادی، حسن فشکی فراهانی، منصور بهبودی
موضوعات: ماشین آلات برقی، روش المانهای محدود
شابک:  7- 5181- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 265 صفحه
نوبت چاپ: اول 1397
اندازه: وزیری

تعلیم و تربیت کودکان سوگوار
نویسنده: زهرا قنبرپور
موضوعات: سوگمندی در کودکان، اندوه در کودکان، کودکان و مرک، کودکان - مشاوره
شابک:  9- 5570- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 155 صفحه
نوبت چاپ: اول 1397
اندازه: وزیری

انتشارات سال 96    

بازاریابی ورزشی
موضوع: ورزش، بازاریابی،
نویسنده :  بیچ. جان جی، سیمون چادویک
مترجمان: فرشاد تجاری، آیه ریزوندی، محمد صیادفر، ابوالفضل ملاجعفری، داود اصفهانی، شهرام نظری، فروغ نقوی
شابک:  9- 4580- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 744 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396

تروریسم از نگاه ادیان الهی

موضوع: تروریسم
نویسنده :  احمدرضا خزایی ، مژگان صفری
مترجمان: -
شابک:  9- 4522- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 257 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396

روش کیفی در مطالعات فرهنگی با تأکید بر
نشانه شناسی

موضوع: نشانه شناسی و مطالعات فرهنگی
نویسنده :  ابراهیم شیخ زاده
مترجمان: -
شابک:  9- 4521- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 188صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396

نشانه شناسی فرهنگی
موضوع: نشانه شناسی
نویسنده :  اابراهیم شیخ زاده
شابک:  9- 4523- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 114صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1396
اندازه: وزیری

انتشارات سال 95    

تاریخ جهان از اواخر قرن نوزدهم تا
اوایل قرن بیست و بک

موضوع : تاریخ جدید، قرن 19 میلادی، قرن 20 میلادی
نویسنده :  آرجون دو، ایندیرا آرجون دو
مترجمان: محمود سید، محمد اکوان
شابک:  8- 4491- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 295 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395

جایگاه عقلانیت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
موضوع: عقل گرایی ( اسلام)
نویسنده :  بهروز رشیدی
مترجمان:
شابک:  9- 4072- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 220 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395

حفاظت دیستانس پیشرفته (1)
موضوع: برق، خطوط، حفاظت 
نویسنده :  سوفیا جوئت، دیوید لاوالی
مترجمان: حسن میارنعیمی، امیر حسین کیمیایی اسدی
شابک:  0- 4484- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 400 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395

روانشناسی اجتماعی در ورزش
موضوع: ورزش، جنبه های روانشناسی  و...
نویسنده :  سوفیا جوئت، دیوید لاوالی
مترجمان: فرشاد تجاری، جاسم منوچهری، نیما ماجدی، بهزاد سهیلی
شابک:  5- 4067- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 534 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395

سازو کارهای مولکولی در سازگاری گیاهان 
موضوع: گیاهان، سازگاری، زیست شناسی مولکولی، ژنتیک گیاهی، زیست شناسی کامپیوتری
نویسنده :  روزا. ا. ای. لیتینن
مترجمان: علیرضا ایرانبخش، سعید حسامی تکلو
شابک:  5- 4492- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 285 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395

راهنمای تهیه شرح حال و مشاهده در روانشناسی بالینی کودک
موضوع: روانشناسی بالینی
نویسنده :  فرناز کشاورزی ارشدی
شابک:  4- 14- 8496- 600-978
ناشر: نشر وانیا
تعداد صفحات: 207 صفحه
نوبت چاپ: اول ، ویرایش دوم
تاریخ انتشار: 1395

مدیریت مالی برای کارآفرینان
موضوعات: شرکت های اقتصادی، امور مالی، برنامه ریزی سازمانی، کارآفرینی 
نویسنده :  استیون راجرز
مترجمان: علیرضا سلوکدار، کیارش مهرانی
شابک:  6- 0451- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 400 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395

ایمنی زیستی در آزمایشگاه های میکروب شناسی و زیست پزشکی

موضوع : شرکت های اقتصادی، امور مالی، برنامه ریزی سازمانی، کارآفرینی 
نویسنده :  ال.کیسی چوزوود، دیورا ای. ویلسون
مترجمان: مینا رمضانی، سعید حسامی تکلو
شابک:  0- 4512- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات : 368 صفحه
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار: 1395

انتشارات سال 94    

آناتومی انسانی برای تربیت بدنی

موضوعات: علوم ورزشی، علوم پزشکی،
نویسنده :  مقصود پیری، سید علی حسینی تهرانی
مترجمان:
شابک:  4- 08-6493-964
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 371 صفحه
نوبت چاپ: دوم
تاریخ انتشار: 1394

استخراج فاز جامد با نگرشی جدید
موضوعات: شیمی و کاربرد استخراج فاز جامد
نویسنده : همایون احمد پناهی
شابک:  9- 78-6493-964
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 203 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394

تاریخ الادب العربی الحدیث
موضوعات: زبان ادبیات عرب
نویسنده : زهرا خسروی ومکانی
مترجمان:

شابک:  9- 93-6493-964

ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 342 صفحه
نوبت چاپ: دوم
تاریخ انتشار: 1394

تاریخ علم در ایران و جهان تا سده ی طلایی
موضوعات: تاریخ علم
نویسنده :  امیر سینا مجیر شیبانی
شابک:  4- 99- 6492 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 240 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394

تحلیل ریاضی ساختار علم اقتصاد
موضوعات: علم اقتصاد
نویسنده : یوجین سیلبربرگ، وینگ سوئن
مترجمان: عباسعلی ابونوری، شیرین غفوری
شابک:  5-0931- 10-964-978
ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 367 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394

مبانی آنالیز ریاضی
موضوعات: آنالیز ریاضی، راهنمای آموزشی (عالی)
نویسنده : حمیدرضا رحیمی، قاسم سلیمانی راد
شابک:  3- 3828- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 342 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394

مدل ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری با تاکید بر مکان یابی کاربری شهری
موضوعات: برنامه ریزی شهری با تاکید بر مکان یابی کاربری شهری
نویسنده : یوسفعلی زیاری
مترجمان:
شابک:  1- 0942- 10 - 964-978
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد صفحات: 428 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394

مقاله نویسی با LATEX
موضوعات: ریاضی
نویسنده :  محمد ایزدی خواه، فرشید خجسته، فرهاد
حسین زاده لطفی
شابک:  3- 942- 10 - 964-978
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تعداد صفحات: 210 صفحه
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1394